Turku

Tuubi on Turun kaupungin koulujen yhteinen julkinen julkaisualusta. Kirjautumalla omilla OPAS-tunnuksillaan opettajat voivat lisätä palveluun sisältöä ja oppilaat voivat kommentoida sisältöä. Videoiden lisääminen Tuubiin toimii tällä hetkellä siirtämällä video ensin YouTubeen ja sitten lisäämällä sisältö Tuubiin käyttämällä YouTube-videon osoitetta.

Publicera en elevs namn, bild och elevarbete

Publicera en elevs namn och bild

När en bild av en minderårig ska publiceras på internet ska vårdnadshavaren alltid ge sitt tillstånd både för tagningen av bilden och för publiceringen av den. Om man välvilligt fotograferar en grupp människor på en offentlig plats så att inte någon enskild person tydligt framträder på bilden behöver man nödvändigtvis inte ett särskilt tillstånd. Det lönar sig dock att vara särskilt noggrann med tillstånd när det gäller minderåriga. Frågan är förstås vad som räknas som ”offentlig plats”. Det är en tolkningsfråga om en skola är tillräckligt ”offentlig”, för att kravet på bilder av en grupp människor ska uppfyllas. Om du vill vara säker på din sak ska du inte fotografera en grupp människor, om det syns ansikten som man kan känna igen bland människorna.

I princip har alla vårdnadshavare till skolbarn i Åbo redan svarat på frågan om de vill ge sitt tillstånd för fotografering i blanketten för elevuppgifter, så du kan kontrollera fotograferingstillståndet och tillståndet för att publicera namnet i den. I vissa skolor är det helt förbjudet att fotografera, så innan ni börjar ett fotograferingsprojekt är det bra att även fråga rektorn om ni får fotografera.

I videoklipp är det bäst att helt lämna bort elevernas namn, eftersom de publiceras på YouTube som ibland även sparar videoklipp utanför EU. Det är inte tillåtet att överlämna elevers personuppgifter till ett land utanför EU, så det är bäst att helt lämna bort alla personuppgifter. Som upphovsman kan man till exempel bara ange klassbeteckningen.

Publicering av ett arbete som en elev gjort

Om elevens arbete anses som ett verk omfattas publiceringen av det av upphovsrättslagen. Ett arbete anses som ett verk om arbetet innehåller något klart egenartat. Arbetets kvalitet påverkar inte saken. Videoklipp och fotografier anses automatiskt som verk.

Eleven har upphovsrätt till sitt eget arbete. Om det handlar om en minderårig kan han eller hon inte själv ge sitt tillstånd för publicering av sitt eget verk, utan det behövs ett skriftligt tillstånd av vårdnadshavaren. Nedan finns bifogat en fil med en tillståndsbegäran som du kan skriva ut åt dig själv. Från och med hösten 2013 kommer man i Åbo förhoppningsvis att fråga om tillstånd för publicering av elevarbeten redan i blanketten för personuppgifter (som tillstånd för att publicera namn och bild), men tills dess kan man be om tillstånd med blanketten nedan.

För publicering av handarbeten måste man kontrollera att arbetet inte omfattas av något särskilt modellskydd. Läs Tarmo Toikkanens artikel på hans blogg Opettajan tekijänoikeus om upphovsrätt för handarbeten (på finska) Du kan även läsa mer om upphovsrätt för handarbeten här (på finska): artikel i tidningen Tekstiiliopettaja

Guider

Grundprinciper för animation Animationer gör orörliga objekt rörliga och föränderliga, och man kan i princip presentera vad som helst med hjälp av animationer. Man kan skapa animationer genom att rita, forma figurer av vax eller till exempel röra på färdiga föremål och paffbitar. Även personer kan fungera som animationsfigurer. Animationer baseras på fotografier: man tar ett foto av ett rörligt föremål, rör det lite framåt...
Publicera en elevs namn, bild och elevarbete Publicera en elevs namn och bild När en bild av en minderårig ska publiceras på internet ska vårdnadshavaren alltid ge sitt tillstånd både för tagningen av bilden och för publiceringen av den. Om man välvilligt fotograferar en grupp människor på en offentlig plats så att inte någon enskild person tydligt framträder p...
Idéer för användningen av mediaportföljerna och Tuubi 1. Undervisningsvideo Eleverna kan skapa undervisningsvideor om det egna läroämnet. Tips: undervisningsvideon kan även göras som animation.   Exempel: en elev kan med hjälp av en video förklara hur en matematisk formel fungerar eller göra ett kemiförsök som dokumenteras på video och förklaras åt de andra eleverna...
Varifrån får jag bakgrundsmusik till min video? – Upphovsrättsfrågor Musik och upphovsrätt   När den stolta eleven har skapat en fantastisk animation över atomens delar vill han naturligtvis lägga till sin favoritlåt som bakgrundsmusik – liveversionen av Iron Maidens Fear of the Dark från konserten i Buenos Aires. Tekniskt sett är det här en lätt sak, men videon går då automatiskt...
Ladda upp videoklipp till Tuubi Tuubi använder YouTube för att ladda videoklipp. Kontrollera innan du laddar upp en video att din video respekterar upphovsrätten och att du har de tillstånd som behövs för att publicera elevarbeten samt namn och/eller bild på elever! Det är säkrast att inte lägga till elevens namn i videon – ett smeknamn eller bara klassbeteckningen...