Turku

Topeliuksen koulu

Topeliuksen koulussa opiskelee noin 400 oppilasta, joista noin 200 on alakoulussa ja noin 200 yläkoulussa. Koulumme toimii neljässä rakennuksessa: kivitalossa, välitalossa, ylätalossa eli Juhana Herttuan koulurakennuksessa ja hallintorakennuksessa. Topeliuksen koulussa voi valinnaisena kielenä opiskella alakoulussa ranskaa ja espanjaa sekä yläkoulussa edellisten lisäksi saksaa ja latinaa. Yläkoulussamme on ranskan kieliluokkia. Topeliuksessa painotetaan äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelua. Esimerkiksi keväällä 2004 aloitettu Mestarilukijan tie –lukuohjelma on yhä käynnissä. Koulussamme on mahdollista saada joustavaa alkuopetusta ja peruskoulun valmistavan vaiheen opetusta (Valmo) luokille 3 – 9.