Turku

Tuubi on Turun kaupungin koulujen yhteinen julkinen julkaisualusta. Kirjautumalla omilla OPAS-tunnuksillaan opettajat voivat lisätä palveluun sisältöä ja oppilaat voivat kommentoida sisältöä. Videoiden lisääminen Tuubiin toimii tällä hetkellä siirtämällä video ensin YouTubeen ja sitten lisäämällä sisältö Tuubiin käyttämällä YouTube-videon osoitetta.

Käyttöehdot

Tuubi, Yhteisöllinen koulu –palvelun käyttöehdot 7.12.2012

Nämä käyttöehdot koskevat tuubi.edu.turku.fi -verkkopalvelun käyttöä. Tuubi, Yhteisöllinen koulu on Turun Kasvatus- ja opetustoimen yksiköiden yhteistyö- ja esittelysivusto, jolla tiedotetaan koulujen, oppilaitosten ja muiden yksiköiden uutisista, tapahtumista, toiminnoista ja muusta informaatiosta tekstein, kuvin ja videonäyttein. tuubi.edu.turku.fi -verkkopalvelua ylläpitää Kasvatus- ja opetustoimen TOP-keskus ja sivustoa päivittävät myös sisällöstä vastaavat opettajat ja muu henkilökunta. Tuubi, Yhteisöllinen koulu -sivuston käyttäjät kirjautuvat sisään OPAS-tunnuksillaan. Sivuston kautta ei myönnetä tunnuksia tai salasanoja, vaan kaikki käyttäjät on määritelty OPAS-tunnusten kautta. Kirjautumalla henkilökuntatunnuksilla voi lisätä ja muokata sivuston sisältöjä. Kirjautumalla oppilastunnuksilla voi kommentoida sivun sisältöjä.

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Käyttäessäsi tuubi.edu.turku.fi -verkkopalvelua sinun tulee noudattaa näitä ehtoja.

KÄYTTÄJÄN YLEISET VELVOLLISUUDET

tuubi.edu.turku.fi:n käyttäjä sitoutuu käyttämään tuubi.edu.turku.fi -verkkopalvelua lakien, asetusten, viranomaismääräysten sekä hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa verkkopalveluun toimittamastaan materiaalista.

Verkkopalveluun ei saa lähettää rasistista, toista henkilöä loukkaavaa tai muulla tavalla lainvastaista tai hyvän tavan vastaista sisältöä. Verkkopalveluun ei saa lähettää roskapostia eikä spamming-viestejä. Käyttäjän pitää varmistaa, ettei hänen lähettämänsä aineisto sisällä viruksia tai haittaohjelmia, jotka estävät tai vaikeuttavat verkkopalvelun käyttöä.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen verkkopalveluun syöttämänsä, tallentamansa tai linkittämänsä aineisto ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta.

Ylläpitäjällä on oikeus poistaa verkkopalvelun sivustolta materiaali, jonka se katsoo olevan näiden käyttöehtojen vastaisia.

Käyttäjä vastaa käyttöehtojen, lainsäädännön tai hyvän tavan vastaisesta verkkopalvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä aiheutuneesta vahingosta sekä kolmannelle osapuolelle maksettavista korvauksista.

VERKKOPALVELUN OIKEUDET

Verkkopalvelu ja sen sisältö ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Verkkopalvelun käyttäjällä ei ole omistamaansa aineistoa lukuun ottamatta oikeutta kopioida, muokata, välittää, levittää tai julkaista verkkopalvelun sivustolla olevaa aineistoa, ellei sitä ole merkitty esimerkiksi Creative Commons -lisenssillä. Verkkopalvelun sivustolla olevan aineiston linkittäminen ja esimerkiksi videoiden upottaminen osaksi toista internet-sivustoa on lähtökohtaisesti sallittu, ellei toteutus ole laajuudeltaan, esittämis-tavaltaan tai muuten ole hyvän tavan vastaista.

Materiaalia saa esittää opetuksessa ilman erillistä lupaa (esim. Kopioston digilupa). Tämä koskee myös Tuubin kautta julkaistuja YouTube-videoita.

LINKITETYT SIVUSTOT

Kasvatus- ja opetustoimen TOP-keskus ei vastaa verkkopalvelun sivustolle mahdollisesti linkitetyistä kolmansien osapuolten sivustoista. Käyttäjä on velvollinen tutustumaan erikseen tällaisten linkitettyjen sivustojen käyttöehtoihin ja noudattamaan niitä. Linkitetyt sivustot eivät ole TOP-keskuksen vaikutuspiirissä ja vastuulla.

TEKIJÄNOIKEUDET

Käyttäjä luovuttaa TOP-keskukselle ilman korvausta sen verkkopalveluun toimittaman, tallentaman tai linkittämän aineiston julkaisu-, levittämis-, tallennus- ja esittämisoikeuden. TOP-keskus saa oikeuden valmistaa teoksesta kappaleita ja saattaa teoksen yleisön saataviin rajoituksettoman ajan. Teoksen tekijänoikeus säilyy tekijällä. Ylläpito voi tekijän/käyttäjän pyynnöstä poistaa teoksen sivustolta.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Verkkosivuston ylläpitämisessä noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Sivustolla käytetään Turun kaupungin OPAS-tunnuksia. Sisältöjen lataaja (käyttäjä) vastaa sisällöissä ilmoitettujen henkilötietojen julkaisuoikeuksista.

Henkilörekisteriseloste: http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentId=8724

Verkkopalvelun kehittämiseksi voidaan kerätä tilastollisia tietoja, kuten käyttäjän IP-osoite, verkkosivuilla käynnin kellonaika, sivustot, joilla on vierailtu sekä käytetty selaintyyppi.

VASTUUNRAJOITUS JA MUUTOKSET PALVELUN SISÄLTÖÖN

Kasvatus- ja opetustoimen TOP-keskus pyrkii varmistamaan, että tuubi.edu.turku.fi -verkkopalvelun sisältö on paikkansapitävää ja ajan tasalla. TOP-keskus ei kuitenkaan vastaa verkkopalvelun sivustoilla olevista tiedoista eikä mistään sivuston käytöstä tai käytön estymisestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, mukaan lukien esimerkiksi:
- sivustolla esiintyvien tietojen virheet tai puutteet
- toimitetun aineiston julkaisematta jääminen
- verkkopalvelussa olevat keskeytykset tai verkkopalvelun lopettaminen
- tietokonevirukset, ohjelmistovirheet tai muut viat

TOP-keskuksella on milloin tahansa oikeus muuttaa tuubi.edu.turku.fi -verkkopalvelun sisältöä ja käyttöehtoja sekä lopettaa verkkopalvelun tuottaminen.