Turku

Tuubi on Turun kaupungin koulujen yhteinen julkinen julkaisualusta. Kirjautumalla omilla OPAS-tunnuksillaan opettajat voivat lisätä palveluun sisältöä ja oppilaat voivat kommentoida sisältöä. Videoiden lisääminen Tuubiin toimii tällä hetkellä siirtämällä video ensin YouTubeen ja sitten lisäämällä sisältö Tuubiin käyttämällä YouTube-videon osoitetta.

Användarvillkor

Användarvillkor för tjänsten Tuubi, Yhteisöllinen koulu 7.12.2012

Dessa villkor gäller användningen av webbtjänsten tuubi.edu.turku.fi.

Tuubi, Yhteisöllinen koulu är en samarbets- och presentationswebbplats av enheterna inom Åbo stads bildningssektor. På webbplatsen finns nyheter, händelser, verksamhet och annan information från skolor, läroanstalter och andra enheter i form av texter, bilder och videoklipp. Webbtjänsten tuubi.edu.turku.fi upprätthålls av DIU-centralen inom bildningssektorn. Webbplatsen uppdateras även av lärare och annan personal som ansvarar för innehållet på sidan.

Användarna av webbplatsen Tuubi, Yhteisöllinen koulu loggar in på sidan med sina OPAS-användaruppgifter.
Användarnamn och lösenord utfärdas inte via webbplatsen, utan alla användare identifieras via sina OPAS-användaruppgifter.
Personer som loggar in med sina personalanvändarnamn kan lägga till och ändra innehåll på webbplatsen.
Personer som loggar in med elevanvändarnamn kan kommentera webbplatsens innehåll.
Finlands lag tillämpas på användarvillkoren.
Du måste följa dessa villkor när du använder webbtjänsten tuubi.edu.turku.fi.

ANVÄNDARENS ALLMÄNNA SKYLDIGHETER

Användare av webbtjänsten tuubi.edu.turku.fi förbinder sig att använda tjänsten i enlighet med lagar, förordningar, myndighetsbeslut och god sed.
Användaren ansvarar för det material som han eller hon lägger upp på webbplatsen.
Det är inte tillåtet att lägga upp rasistiskt innehåll eller innehåll som sårar en annan person eller på annat sätt strider mot lagen eller god sed på webbplatsen.
Det är inte tillåtet att skicka skräppost eller spam-meddelanden till webbtjänsten.
Användaren ska kontrollera att material som han eller hon skickar inte innehåller virus eller skadliga program som förhindrar eller försvårar användningen av webbtjänsten.
Användaren ansvarar för att material som han eller hon lägger upp på, sparar på eller länkar till webbtjänsten inte bryter mot en tredje parts upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rätt.

Den som ansvarar för webbtjänsten har rätt att ta bort material från webbtjänsten som han eller hon anser strider mot dessa användarvillkor.

Användaren ansvarar för skador som uppkommer på grund av användning av webbtjänsten och dess innehåll på ett sätt som strider mot användarvillkoren, lagen eller god sed samt för ersättningar som ska betalas till tredje part.

WEBBTJÄNSTENS RÄTTIGHETER

Webbtjänsten och dess innehåll omfattas av upphovsrätt.

Användaren av webbtjänsten äger inget material, förutom rätten att kopiera, ändra, förmedla, sprida eller publicera material på webbtjänsten om det inte har märkts med till exempel en Creative Commons-licens.

Att länka till material på webbplatsen och att till exempel lägga upp videoklipp från sidan på en annan webbplats är som utgångspunkt tillåtet, såvida inte framställningen till sitt omfång, framställningssätt eller på annat sätt strider mot god sed.

Materialet får användas i undervisning utan särskilt tillstånd (t.ex. Kopiostos digilicens).
Det här gäller även YouTube-videoklipp som publiceras via Tuubi.

LÄNKADE WEBBPLATSER

Bildningssektorns DIU-central ansvarar inte för eventuella tredje parts webbplatser som användare länkar till på webbplatsen.
Användaren är skyldig att separat bekanta sig med användarvillkoren för dessa länkade webbplatser och att följa dem.
Länkade sidor omfattas inte av DIU-centralens påverkningsområde och ansvar.

UPPHOVSRÄTTIGHETER

Användaren överlåter till DIU-centralen utan ersättning rätten att publicera, sprida, spara och presentera material som användaren lägger upp på, sparar på eller länkar till webbplatsen.
DIU-centralen får rätt att tillverka exemplar av verket och att göra verket tillgängligt för publik under en obegränsad tid.
Upphovsrätten till verket förblir hos upphovsmannen.
Den som ansvarar för webbplatsen kan ta bort verket från sidan på begäran av upphovsmannen/användaren.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vid upprätthållandet av webbplatsen följs personuppgiftslagen (523/1999).
På webbplatsen används Åbo stads OPAS-användaruppgifter.
Den som hämtar innehållet (användaren) ansvarar för rätten att publicera personuppgifter som anges i innehållet.
Personregisterförklaring (på finska):

http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentId=8724

I syfte att utveckla webbplatsen kan statistiska uppgifter, som användarens IP-adress, klockslaget för besöket på webbplatsen, besökta webbsidor och använd webbläsare, samlas in.

ANSVARSBEGRÄNSNING OCH ÄNDRING AV WEBBTJÄNSTENS INNEHÅLL

Bildningssektorns DIU-central strävar efter att säkerställa att innehållet på webbtjänsten tuubi.edu.turku.fi är korrekt och aktuellt.

DIU-centralen ansvarar dock inte för uppgifter på webbplatsen eller för eventuella skador som uppkommer på grund av användningen av webbplatsen eller förhindrad användning av webbplatsen, såsom

– felaktiga eller bristande uppgifter på webbplatsen
– levererat material som förblir opublicerat
– avbrott i webbtjänsten eller upphörande av webbtjänsten
– datorvirus, programfel eller andra fel.

DIU-centralen har rätt att när som helst ändra innehållet på och användarvillkoren för webbtjänsten tuubi.edu.turku.fi och att sluta tillhandahålla webbtjänsten.